Odvjetnički ured Jukić

Područja prakse

obiteljsko pravoobiteljsko pravo

Obiteljsko pravo

Višegodišnja praksa u obiteljsko pravnim predmetima koji uključuju prvenstveno postupke:
 • zaštite interesa prava djece u postupku razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice
 • ravnopravno roditeljstvo i pravo djece na oba roditelja
 • postupke uzdržavanja
 • savjetovanje i prevencija bračnih sporova
 • sastavljanje bračnih ugovora
 • sastavljanje ugovora/sporazuma o diobi bračne stečevine
 • zastupanje u statusnim sporovima iz područja obiteljskog prava
Radno pravo

Radno pravo

 • Pripreme ugovora o radu, menadžerskih ugovora
 • Raskidi i otkazi ugovora o radu
 • Priprema organizacijskih dokumenata, kao što su pravilnici o radu, kolektivni ugovori, pravilnici o naknadi plaće i sl.
 • Zastupanje u radnim sporovima
Nasljedno pravo

Nasljedno pravo

 • Zastupanje u reguliranju prava nasljednika
 • Savjetovanje i zastupanje u ostavinskim postupcima
 • Savjetovanje u sastavljanju oporuka i raspolaganja imovinom za vrijeme života
 • Savjetovanje i sastavljanje nasljedno-pravnih ugovora, ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, darovnih ugovora
Stvarno i obvezno pravo

Stvarno i obvezno pravo

 • Ispitivanje vlasništva za kupca nekretnina
 • Upis stvarnih prava u zemljišne knjige
 • Prijenos vlasništva
 • Zastupanje u vlasničkim sporovima
Kazneno i prekršajno pravo

Kazneno i prekršajno pravo

 • Zastupanje u kaznenim i prekršajnim postupcima