Odvjetnički ured Jukić

ŠTITIMO ONO ŠTO VAM JE NAJDRAGOCJENIJE

Odvjetnički ured Jukić posjeduje višegodišnju praksu posebice orijentiranu na obiteljsko pravne predmete, postupke zaštite interesa prava djece u postupku razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice, zastupanje ravnopravnog roditeljstva, te pravo djece na oba roditelja, kao i postupke uzdržavanja, savjetovanja i prevencija bračnih sporova.

Odvjetnik

Hrvoje jukić

Diplomirao je na Pravnom fakultet u Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. Pravosudni ispit položio je 2003. godine. Od 2006. godine vodi samostalan odvjetnički ured koji pretežno pruža usluge zastupanja u brakorazvodnim postupcima, zastupanje mldb. djece kao punomoćnik mldb. djece ili kao branitelj u maloljetničkim postupcima pred Kaznenim sudom.
Pohađao je brojne seminare i okrugle stolove na temu razvoda braka roditelja i dobrobiti djece, a među inima i seminar Pravosuđe prilagođeno djeci, te seminar Alternativnog rješavanja sporova.
Redovno surađuje s brojnim udrugama i organizacijama iz područja obiteljsko pravne zaštite: Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Poliklinikom za zaštitu djece Grada Zagreba, Centrima za socijalnu skrb, Hrvatskom udrugom za ravnopravno roditeljstvo, Udrugom dijete-razvod, Udrugom djeca prva, Udrugom „Dudeki“ i Pravobraniteljem za djecu.

Radno vrijeme ureda

Radnim danom: pon-čet od 9h - 17h, petak od 9h -15h

Primanje stranaka prema prethodnoj najavi.

Telefonske informacije o predmetima i dogovor oko sastanaka isključivo radnim danom pon-čet od 14 do 17h.

Kontakt